Cookie Policy

De naamloze vennootschap “OFFITEL”, met maatschappelijke zetel te Mieënbroekstraat 35, 3600 Genk, ingeschreven met BTW-nummer 0458399630 (hierna Offitel genoemd) wenst de bezoeker van de website door middel van deze policy te informeren over het beleid dat Offitel nastreeft mbt cookies.

Offitel raadt de bezoeker aan de policy aandachtig te lezen, daar dit document essentiële informatie bevat aangaande het gebruik van cookies.

Doel van het gebruik van cookies

Offitel maakt gebruik van cookies om de eigen website zo goed als mogelijk af te stemmen op de behoeften en voorkeuren van de bezoekers.

Aanvaarding en weigering van cookies

Bij het bezoeken van de website zal vermeld worden welke cookies worden gebruikt (in de vorm van een pop-up). De bezoeker heeft te allen tijde de mogelijkheid om de cookies te weigeren. Offitel maakt de bezoeker er evenwel graag op attent dat als gevolg van de weigering bepaalde onderdelen van de website niet naar behoren zullen functioneren. Het is mogelijk dat de bezoeker geen toegang meer zal hebben tot de diensten, die Offitel op de website aanbiedt.

Indien de bezoeker zijn cookie-instellingen niet wijzigt en bij een eerste bezoek aan de website opteert om 'verder te gaan', dan gaat Offitel ervan uit dat de bezoeker de verschillende soorten cookies en het gebruik ervan aanvaardt.

Technische informatie over cookies

Wat is een cookie?

Een cookie is een informatiebestand dat in de webbrowser van de computer of het mobiel toestel – zoals smartphone, iPhone, iPad en dergelijke – geplaatst wordt door de server van de website, die de bezoeker op dat ogenblik raadpleegt. Het cookie bevat een code die alleen gelezen kan worden door de server die het in de webbrowser van de bezoeker ondergebracht heeft. De website die wordt bezocht, heeft met andere woorden geen toegang tot andere informatiebestanden die zich op de computer of het mobiel toestel van de bezoeker bevinden.

Hoe is een cookiebestand opgebouwd?

Een cookiebestand bestaat uit volgende componenten:

- De naam van de server die het cookiebestand geplaatst heeft;

- Een vervaldatum;

- Een unieke cijfercode.

Wat is het nut van een cookie?

Met behulp van cookies wordt ervoor gezorgd dat het bezoek aan de website door de bezoeker zo optimaal mogelijk ervaren wordt. Dit onder andere om de bezoeker sneller en eenvoudiger te laten navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of door het aanpassen van de inhoud van de website aan de persoonlijke voorkeuren van de bezoeker, bijvoorbeeld de taalvoorkeur.

Waar kan ik deze cookies terugvinden?

De cookies worden ondergebracht in een afzonderlijke map voor de webbrowser op de harde schijf van de computer of het mobiel toestel van de bezoeker.

Bestaan er verschillende soorten cookies?

De wetgeving terzake maakt een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds dit zijn first party cookies waarbij de opgeslagen informatie teruggestuurd wordt naar de website die het geplaatst heeft) en alle overige cookies anderzijds third party cookies, dit zijn cookies waarbij de opgeslagen informatie wordt doorgestuurd naar een andere website waartoe het behoort, derde partijen. Functionele cookies zorgen voor het optimaal functioneren van de website, met de bedoeling de bezoeker een zo aangenaam en optimaal mogelijk bezoek te laten ervaren en waarvoor het gebruik ervan de toestemming strikt noodzakelijk niet vereist is, ze worden immers enkel opgeslagen voor de huidige browsersessie.

Een verder onderscheid kan gemaakt worden naar gelang het specifieke doel van het cookie.

Wat zijn 'session’ cookies en 'permanent’ cookies en wat is het verschil tussen beide? De taak van het ‘session’ cookie bestaat erin de webbrowser te herkennen, gedurende het bezoek aan de website; de taak van het ‘permanent’ cookie bestaat erin de webbrowser te herkennen, met het oog op herhaalde bezoeken aan de website.

Wat zijn 'performantie’ cookies? Het 'performantie’ cookie gaat na op welke wijze de bezoeker de website gebruikt. Dit stelt de beheerder van de website in staat de inhoud en het gebruiksgemak van de website bij te sturen en te optimaliseren. Zo wordt dagelijks bijvoorbeeld door ‘performantie’ cookies bijgehouden hoeveel verschillende personen de welke verschillende pagina’s hebben bezocht of welke de meest gekozen taalversie van de website is.

Wat zijn 'third party’ cookies? ‘Third party’ cookies zijn cookies die weggeschreven worden vanuit advertenties, die door derde partijen op de website geplaatst worden. De ‘third party’ cookies hebben tot doel de advertenties en/of de inhoud van ervan aan de persoonlijke voorkeuren van de bezoeker aan te passen. De bezoeker krijgt de advertenties uitsluitend te zien, wanneer hij de ‘third party’ cookies niet heeft uitgeschakeld en hiervoor dus een toestemming werd verleend. Bij het gebruik van ‘third party’ cookies beschikken noch de beheerder van de website, noch de adverteerders (derden) over de persoonlijke gegevens van de bezoeker.

Wat is 'embedded content'?

De beheerder van een website kan via de website doorverwijzen naar websites van andere beheerders, door een hyperlink ter beschikking te stellen. Het is mogelijk dat de website naar dewelke de bezoeker wordt verwezen, eveneens gebruik maakt van cookies.

Hoe kan de bezoeker de cookies beheren?

De bezoeker heeft het beheer van de cookies zelf in de hand. Hij of zij kan de instellingen van zijn of haar webbrowser aanpassen naargelang de persoonlijke voorkeuren. De bezoeker kan te allen tijde de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen, alsook nieuwe cookies weigeren door zijn of haar browserinstellingen aan te passen.

Het gebruik van cookies door Offitel

Offitel maakt gebruik van functionele cookies met oog op het 'herinneren' van de persoonlijke voorkeuren van de bezoeker en met oog op het vermijden van repetitieve communicatie bij herhaalde bezoeken, bijvoorbeeld de vraag om deel te nemen aan een evaluatie van de gebruikerservaring. Offitel gebruikt de cookies bijvoorbeeld in functie van de gemaakte taalkeuze, bij het invullen van contactformulieren of bij deelname aan een van de discussiefora.

Offitel maakt tevens gebruik van functionele cookies, wanneer de bezoeker een persoonlijk account heeft aangemaakt en wenst in te loggen. Met behulp van de cookies kan Offitel op een veilige manier de identiteit van de bezoeker controleren, vooraleer toegang te verlenen tot de persoonlijke informatie die op het account wordt bewaard. 

 Offitel gebruikt uitsluitend onderstaande cookies: 

  • Functionele Cookies Offitel.be

Naam cookie

Functie

Bewaartijd gegevens

 

 

 

lan

voorkeurtaal

1 jaar

ci

Klantid

1 jaar

lsh

Gehashte sessie sleutel

1 jaar

omtr

Aanduiding dat enkel te lezen berichten moeten getoond worden

1 jaar

mvt

Bepaald manier waarop berichten getoond worden

1 jaar

msr

Bepaald manier waarop berichten getoond worden

1 jaar

msgp

Periode waarover de berichten getoond worden

1 jaar

mrh

Rijhoogte van berichten

1 jaar

smf

Toon berichten geformatteerd

1 jaar

sip

Periode waarover tijdelijk instructies getoond worden

1 jaar

msgs

Startdatum selectieperiode

1 jaar

msge

Einddatum selectieperiode

1 jaar

msiw

Rapport in Word tonen

1 jaar

iiw

Oproepen in Word tonen

1 jaar

apiw

Afspraken in Word tonen

1 jaar

ksa

Indiciatie of sessie levend moet worden gehouden

1 jaar

ln

Login naam

1 jaar

soa

Afspraaktype bij zoeken naar afspraken

1 jaar

sor

Opmerking bij zoeken naar afspraken

1 jaar

dci

Standaard klantid

1 jaar

dsw

Geen weekends tonen in agenda

1 jaar

maisw

Afspraken maken in een apart venster

1 jaar

mar

Per e-mail gestuurde berichten markeren als gelezen

1 jaar

msc

Kolom waarop berichten worden gesorteerd

1 jaar

msd

Sorteerrichting van de berichten

1 jaar

mspc

Aantal berichten per pagina

1 jaar

scm

Toon het volledig bericht

1 jaar

dsn

Laatste nieuws niet meer tonen

1 jaar

apm

Controlepaneel in agenda minimaliseren

1 jaar

mpm

Controlepaneel bij berichten minimaliseren

1 jaar

 

 

 

nv

Versienummer

1 jaar

ast

Afspraak zoekcriteria

1 jaar

eai

Vrije tekst bij afspraken niet tonen

1 jaar

ews

Gebruik extra witlijnen in afsprakenrapport

1 jaar

eea

Lege afspraken uitsluiten in rapport

1 jaar

sca

Geannuleerde afspraken in aparte tab tonen

1 jaar

dp

Standaardpagina

1 jaar

rm

Een aanduiding dat de logingegevens moeten onthouden worden

1 jaar

dsgtm

Doe geen suggestie meer om de mobiele versie te tonene

1 jaar

agtm

Toon altijd mobiele versie

1 jaar

idt

Aanduiding of gebruiker op desktop aanlogt

1 jaar

ism

Aanduiding of gebruiker op smartphone aanlogt

1 jaar

sewma

Gebruike e-mail van contact center als afzender ipv e-mailadres klant bij versturen van e-mails

1 jaar

cult

Voorkeur culture voor formattering getalen en data

1 jaar

 

 

 

 

 

 

  • Niet Functionele cookies Offitel.be

Naam cookie

Functie

Bewaartijd gegevens

Geen

 

 

 

 

 

 

 

 


 

  • Functionele OffitelAfspraken.be

Naam cookie

Functie

Bewaartijd gegevens

 

 

 

dc

Doktercode

1 jaar

rm

Aanduiding of logingegevens moeten onthouden worden

1 jaar

lan

Gekozen taal

1 jaar

un

Gebruikersnaam

1 jaar

 

 

1 jaar 

  • Niet-functionele cookiesOffitelAfspraken.be

Naam cookie

Functie

Bewaartijd gegevens

Geen

 

 

 

 

 

 

 

  

  • Functionele en niet-functionele cookiesOffitel.be                             

Cookies voor de beste gebruikerservaring: 

Naam cookie

Omschrijving

_ga*   
__utm*

Cookies die beginnen met __utm en _ga  zijn afkomstig van Google Analytics en worden gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

id   
IDE

Deze cookies zijn van Google DoubleClick en worden gebruikt om gepersonaliseerde advertenties te tonen die gebaseerd zijn op eerdere bezoeken aan onze website.

APISID, NID, SID, 1P_JAR

Deze cookies worden door Google gebruikt om op basis van recente zoekopdrachten en eerdere interacties aangepaste advertenties op Google-sites te laten zien.

AID, TAID

Deze cookies linken je activiteiten op andere apparaten waarop je eerder bent ingelogd op je Google-account. Op basis hiervan worden de advertenties die je op je apparaten te zien krijgt gecoördineerd en worden conversiegebeurtenissen gemeten.

HSID, SSID, APISID, SAPISID

Cookies HSID, SSID, APISID en SAPISID zorgen dat Google gebruiksinformatie kan verzamelen voor video’s gehost door YouTube. 

VISITOR_INFO1_LIVE cookie, YSC  
PREF cookie

Een ingesloten Youtube-video verzamelt bezoekersinformatie en aangepaste voorkeurinstellingen.

UTAG_*

Dit cookie wordt gebruikt door ons tagmanagementsysteem om de klantervaring te meten en verbeteren. Uw webadres wordt automatisch onherkenbaar gemaakt, zodat er geen persoonlijk terug te leiden gegevens worden opgeslagen.

 

Cookies voor een goed werkende website:

Naam cookie

Omschrijving

Bewaartermijn

_ga*    
__utm*

Cookies die beginnen met __utm en _ga  zijn afkomstig van Google Analytics en worden gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

Verloopt na twee jaar

PHPSESSID

Cookie dat wordt gebruikt om de gebruikerssessie vast te leggen.

Verloopt na het bezoek

cookiepermission

Cookie dat wordt gebruikt om de functionaliteit van het zetten van cookies te testen.

6 maanden

locale

Cookie dat wordt gebruikt om de voorkeurstaal van de gebruiker vast te leggen.

3 maanden


De bezoeker zal de indruk krijgen dat bepaalde onderdelen van de websites niet of niet naar behoren functioneren, indien de noodzakelijke cookies worden uitgeschakeld.

De bezoeker kan zijn of haar cookie instellingen voor de website van Offitel wijzigen om zo een eerder gegeven toestemming in te trekken.

Indien de bezoeker van de website via een hyperlink op de website van Offitel ook de website van een derde partij bezoekt, adviseert Offitel de bezoeker om de gebruiksvoorwaarden van de betreffende websitebeheerder te consulteren en om zich te informeren omtrent het toepasselijke privacy en cookie beleid van deze derde partij.

Heeft de bezoeker nog vragen aangaande het gebruik van cookies of opmerkingen met betrekking tot het door Offitel gevoerde beleid, kan hij of zij zich steeds wenden tot kwaliteit@offitel.be