ESF

In  het kader van het Operationeel Programma ESF Vlaanderen 2014-2020, oproep 445 “Werkbaar Werk – Duurzaam Loopbaanbeleid” , hebben wij in februari een positieve beslissing mogen ontvangen omtrent ons projectvoorstel Offitel2.0.

esf logo

HR-beleid & toekomstperspectief

Met dit project beogen we 2 zaken: enerzijds willen we de basis leggen voor een sterk, dynamisch en toekomstgericht HR-beleid, dat onze medewerkers op elk moment en in elk facet van hun loopbaan actief kan ondersteunen. Anderzijds willen we door onze medewerkers geventileerde uitdagingen met prioriteit en daadkracht aanpakken om zo voor hen de werkbaarheid te verhogen, en de toekomstperspectieven te verbeteren. We zullen concreet binnen dit project werken aan het uitwerken en installeren van een work-life beleid, het uitwerken en installeren van een breed en toekomstgericht competentiedenken, het installeren van een sterke cultuur en bijhorende structuur van eerstelijnsleiderschap, we zullen ook onze beoordelings- en functioneringsgesprekken omvormen tot ‘groeigesprekken’ en we nemen ons loonbeleid kritisch op de korrel om te bekijken hoe we dit meer dynamisch kunnen maken, en meer afgestemd op de flexibiliteit van onze medewerkers.

Voor de uitvoering van dit belangrijk project ontvangen wij financiële steun van het Europees Sociaal Fonds.